தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : இஸ்லாம் - சிறுகதைகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
இஸ்லாம் - சிறுகதைகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
இனிக்கும் இஸ்லாமியக் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : இரண்டாவது பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 54
ISBN :
தியாகத்திருநாள் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 27
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 140
ISBN :
ஈகைப் பெருநாள் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1998)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 33
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 180
ISBN :
மானாமக்கீன் கதைமலர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 19
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 100
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan