தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 10
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் என் பயணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : முத்தம்மாள் பழனிசாமி
பதிப்பகம் : கொங்கு இளைஞர் மன்றம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
மக்கள் பாட்டு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : ஆண்டாள், வலங்கை
பதிப்பகம் : நேர் நிரை வெளியீடு
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
இலங்கை நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சுதாராஜ்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 1876626801
நாட்டுப்புறப் பாடல்களின் அழகியல் கட்டமைப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : கனகசபை, த
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
குமரமலைப் பிள்ளைத்தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : வீரபத்திரக் கவிராயர்
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 272
ISBN :
சந்தனத் தீ....
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : கனகசபை, த
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
மனதைக்கவரும் மட்டக்களப்பு நாட்டுப்பாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : ஸ்ரீகந்தராசா, சு
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 104
ISBN :
வாய்மொழிப்பாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : இளங்கோவன், மு
பதிப்பகம் : வயல்வெளிப் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 104
ISBN :
மலையருவி
பதிப்பு ஆண்டு : 1991
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 484
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan