தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : திறனாய்வு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 27
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
திறனாய்வு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3
குலோத்துங்கன் கவிதைகளின் சிந்தனை நந்தவனம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : அரங்கசாமி, கா
பதிப்பகம் : அறிவரசு பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 138
ISBN :
இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857165
குலோத்துங்கன் கவிதைப் பரிமாணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : உலகநாயகி, பழனி
பதிப்பகம் : இலக்கிய வீதி
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 272
ISBN :
சிலப்பதிகாரத் திறனாய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : நான்கம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிவஞானம்,ம.பொ
பதிப்பகம் : பூங்கொடி பதிப்பகம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 400
ISBN :
சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் குழந்தை இலக்கியம் திறனாய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிவகுமாரன், ஏஆர்ஏ
பதிப்பகம் : தமிழ்க் கலை அச்சகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 216
ISBN : 9810558872
இந்திய இலங்கை இலக்கியம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சிவகுமாரன், கே.எஸ்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 308
ISBN :
தமிழ் ஜப்பானிய ஆராய்ச்சி ; பாதையும் பயணமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 92
ISBN :
எழுத்தும் கவிதையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சுபாசு
பதிப்பகம் : சிந்தியன் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 8190296310
பாரதிதாசனும் தமிழியமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சுபாசு
பதிப்பகம் : சிந்தியன் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 8190296302
கோட்பாட்டியல் திறனாய்வுககள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பழனிவேலு, கே
பதிப்பகம் : அகரம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan