தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : மொழி
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
மொழி வகைப் புத்தகங்கள் :
1
தமிழ்ச் செம்மொழி ஆவணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சாலினி இளந்திரையன்
பதிப்பகம் : தலைநகர்த் தமிழ்ச் சங்கம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : மொழி
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
இத்தாலி மொழியை இலகுவாகக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : ஜெகன், க
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : மொழி
பக்கங்கள் : 200
ISBN :
ஆங்கில கூட்டு வினைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சிதம்பரநாதன், ஜெய
பதிப்பகம் : போன்சாய் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : மொழி
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
ஆறுமுக நாவலரின் தமிழ் இலக்கணச் சுருக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : அரங்க முருகையன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : மொழி
பக்கங்கள் : 220
ISBN :
போன்சாய் முறையில் ஆங்கிலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : சிதம்பரநாதன், ஜெய
பதிப்பகம் : போன்சாய் பதிப்பகம்
விலை : 195
புத்தகப் பிரிவு : மொழி
பக்கங்கள் : 500
ISBN :
எளிதில் கற்போம் ஹிந்தி
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(1995)
ஆசிரியர் : நடராஜத் தேவர்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : மொழி
பக்கங்கள் : 15
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan