தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ஜோதிடம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
ஜோதிடம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
நவக்கிரகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
அதிருஷ்ட பெயரியல் விஞ்ஞானம் எனும் ஹீப்ரு பிரமிடு நியூமராலஜி
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பழனிசாமி, அ
பதிப்பகம் : ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
ஜோஸ்யம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : மூன்றாவது பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : தமிழ்வாணன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 304
ISBN :
கைரேகைக்கலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சத்யா
பதிப்பகம் : ஸ்ரீ மாருதி பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 376
ISBN :
நியூ நியூமராலஜி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : ஞானயோகி, ஏ.என்.எஸ்
பதிப்பகம் : ஸ்ரீ மாருதி பதிப்பகம்
விலை : 34
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
எந்த கிழமையில் பிறந்தீர்கள் - என்ன அதிர்ஷ்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : சாமி, பி.கே
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 228
ISBN :
ஜோதிடக் கருவூலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : பழனிசாமி, அ
பதிப்பகம் : ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 200
ISBN :
வாழ்வு தரும் வாஸ்து
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : பழனிசாமி, அ
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : ஜோதிடம்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan