தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நிர்வாகவியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நிர்வாகவியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
நேர மேலாண்மை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 33.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 9789380324012
அச்சக மேலாண்மை மற்றும் விலை நிர்ணயித்தல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 22.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 40
ISBN : 9789380324159
பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல் சமகால அணுகுமுறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னத்தம்பி, மா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 340.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857325
முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கருணாநிதி, மா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857073
முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரசேகரன், சோ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857073
தலைமைத்துவக் கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தை.தனராஜ்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 152
ISBN : 9789551857172
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan