தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : பொருளியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
பொருளியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
பருநிலை மற்றும் நுண்பாகப் பொருளியல் கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : விஜயகுமார், சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 4600.00
புத்தகப் பிரிவு : பொருளியல்
பக்கங்கள் : 196
ISBN : 9789551857832
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan