தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : கற்றல், கற்பித்தல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
கற்றல், கற்பித்தல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பராமானந்தம், சு
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கற்றல், கற்பித்தல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857899
கற்பித்தலில் புதிய ஆணுகுமுறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : வசந்தி, சு
பதிப்பகம் : வனிதா பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : கற்றல், கற்பித்தல்
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan