தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தர்மகுலசிங்கம், த
ஆசிரியர் பெயர் : Tharmakulasingam, T
முகவரி : Maagevej 43
Vejen - 6600
Denmark
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
தர்மகுலசிங்கம், த அவர்களின் புத்தகங்கள்
1
அனசன் - என் வாழ்க்கை ஒரு அழகான கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : தர்மகுலசிங்கம், த
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 168
ISBN : 8789748297
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan