தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பகவதி, கு
ஆசிரியர் பெயர் : Bhagavathi, K
முகவரி : சென்னை
சென்னை -
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
பகவதி, கு அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6
காஞ்சிபுரம் (கி.பி 6-ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : பகவதி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
1 2 3 4 5 6

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan