தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அரி, மு
ஆசிரியர் பெயர் : Ari, M
முகவரி :
சென்னை -
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
அரி, மு அவர்களின் புத்தகங்கள்
1
தாழ்த்தப்பட்ட - பழங்பகுடி மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் தடுப்புச் சட்டம் (1989)
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (ஆகஸ்ட் 2009)
ஆசிரியர் : அரி, மு
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சட்டம்
பக்கங்கள் : 136
ISBN : 9788190638265
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan