தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சின்னசாமி, க
ஆசிரியர் பெயர் : Sinnasamy, K
முகவரி : 7/1, தேரடிக்கடைத் தெரு
சிதம்பரம் - 608001
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 9
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
சின்னசாமி, க அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6 7 8 9
அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னசாமி, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 216
ISBN : 9789551857967
1 2 3 4 5 6 7 8 9

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan