தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பராமானந்தம், சு
ஆசிரியர் பெயர் : Paramanantham,S
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
பராமானந்தம், சு அவர்களின் புத்தகங்கள்
1
கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பராமானந்தம், சு
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கற்றல், கற்பித்தல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857899
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan