தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஜெயராசா, சபா
ஆசிரியர் பெயர் : Jeyarasa, Saba Prof
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 24
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
ஜெயராசா, சபா அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 12
ISBN : 9789551857912
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan