தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சேமமடு பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்களை வாங்க விருப்பம் தெரிவித்தல்
சேமமடு பதிப்பகம் நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்பட்டு தற்போது விற்பனையில் உள்ள புத்தகங்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக இப்பக்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தரப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து உங்களுக்குத் தேவைப்படும் புத்தகங்களைத் தெரிவு செய்து, அத்துடன் உங்கள் மின்-அஞ்சல் முகவரியை இணைத்து சேமமடு பதிப்பகம் நிறுவனத்தின் விற்பனைப் பிரிவுக்கு தெரியப்படுத்தலாம்.
விருபா எண்புத்தகத் தலைப்புஆண்டுவிலைதெரிவு
VB0003183தமிழியல்சார் சிந்தனைத் துளிகள்2009560.00
VB0003182சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்2008200.00
VB0003181முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்2008200.00
VB0003180அழகியல்2008200.00
VB0003179ஜோதியும் சுடரும்2008200.00
VB0003178கற்றல் கற்பித்தல் மேம்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள்2008240.00
VB0003177கல்விச் சமூகவியல்2008200.00
VB0003176கற்றல் உளவியல்2008200.00
VB0003175சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்2008280.00
VB0003174கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்2008260.00
VB0003173சமூக வானொலி2011500.00
VB0003172கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்2010360.00
VB0003151இலங்கையின் கல்வி வரலாறு2008200.00
VB0003150இலங்கைத் தமிழர் வரலாற்றின் சில பக்கங்கள்2008300.00
VB0003149இலக்கியத் தென்றல்2008200.00
VB0003148வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்2008350.00
VB0003147திறவுகோல்2008250.00
VB0003146யாழ்ப்பாண அகராதி20084500.00
VB0003145உளவியல் முகங்கள்2008200.00
VB0003144இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள்2008200.00
VB0003143தலைமைத்துவக் கோட்பாடுகள்2008300.00
VB0003142நோத் முதல் கோபல்லவா வரை2008550.00
VB0003141மனமெனும் தோணி2008240.00
VB0003140மொழிக்காலனித்துவமும் பரதநாட்டியமும்2008200.00
VB0003139பேராசிரியர் நந்தியும் மலையகமும்2008260.00
VB0003138யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம்2008250.00
VB0003137கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்2008200.00
VB0003136சீர்மிய உளவியல்2008250.00
VB0003135தென்னாசியாவின் அரசியல் கலாசாரம்2008480.00
VB0003131புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்2008350.00
VB0003130ஆசிரியரை வினைத்திறன் மிக்கவராக்கல்2009400.00
VB0003129புனைகதை இயல்2009260.00
VB0003128பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல் சமகால அணுகுமுறை2009340.00
VB0003127வித்தியின் பார்வையும் பதிவும்2009280.00
VB0003126பின்னவீனத்துவ உரையாடல்2009260.00
VB0003125வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்2009500.00
VB0003124கல்வி நிர்வாகமும் முகாமைத்துவமும்2009260.00
VB0003123வித்தியின் இலக்கிய மூன்னீடுகள்2009260.00
VB0003122கதைக் கோலங்கள்2009250.00
VB0003121தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்2009240.00
VB0003120தமிழ நாகரிகமும் சிந்துவெளி நாகரிகமும்2009240.00
VB0003119தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்2009240.00
VB0003118கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்2009340.00
VB0003117சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு2009330.00
VB0003116சர்வதேச தாபனங்களும் ஒப்பந்தங்களும்2009260.00
VB0003115தாய்மொழிக் கல்வியும் கற்பிக்கும் கலையும்2009260.00
VB0003114கல்வியியற் பதிவுகளும் பண்புசார் விருத்தியும்2009300.00
VB0003113யாழ்ப்பணத்து மரபுக் கல்வியும் பண்பாடும்2009240.00
VB0003112ஈழத்து தமிழ்ச் சிறுகதை வரலாறு2009500.00
VB0003111நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை2008750.00
VB0003110திருக்குறளும் முகாமைத்துவமும்2009280.00
VB0003109கல்வி நுட்பவியல்2009280.00
VB0003108அடிப்படை உளவியல்2009480.00
VB0003107ஆளுமை உளவியல்2009280.00
VB0003106ஏ.இக்பால் கவிதைகள் 1002009280.00
VB0003105உள்ளம் பெருங் கோயில்2009390.00
VB0003104அரசறிவியல் : ஓர் அறிமுகம்2009360.00
VB0003103கல்வியில் அளவீடும் மதிப்பீடும்2009540.00
VB0003102திருக்குறள்2009360.00
VB0003101அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசு பற்றிய கற்கையும் அரசை இனம்காணுதலும்2010360.00
VB0003100அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசியல் செயற்பாடும் அரசியல் செயல்முறையும்2010400.00
VB0003099எனக்குப் பசிக்குதே2010130.00
VB0003098குகைக்குள் யார் ?2010130.00
VB0003097கடத்தல்காரர்கள்2010130.00
VB0003096புல்லுக்கு அலைந்த மில்லா2010130.00
VB0003095நண்டுகள் சத்தமிடுமா ?2010130.00
VB0003094அழகிய ஆட்டம்2010130.00
VB0003093மண்புழு மாமா வேலை செயகிறார்2010130.00
VB0003092இருண்ட குகைக்குள் என்ன விசேஷம் ?2010130.00
VB0003091டக்கென்று வருவேன்2010130.00
VB0003090சம்மாஸ் என்ன தேடுகிறான்2010130.00
VB0003089சாடிகள் கேட்கும் விருட்சங்கள்2010290.00
VB0003088வித்தியின் தமிழியற் பதிவுகள்2010300.00
VB0003087கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்2010340.00
VB0003086அபிவிருத்தியின் சமூகவியல்2010300.00
VB0003085கல்வியும் உளவியலும்2010600.00
VB0003084சர்வதேச அரசியல் சில பார்வைகள்2010200.00
VB0003083ஏழாவது ஊழி20101000.00
VB0003082உலகக் கல்வி வரலாறு2010250.00
VB0003081கலைத்திட்டம்2010380.00
VB0003080நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள்2010130.00
VB0003079நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு2010400.00
VB0003078பருநிலை மற்றும் நுண்பாகப் பொருளியல் கோட்பாடுகள்20104600.00
VB0003077சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்2010600.00
VB0003076கல்வியில் எழு வினாக்கள்2011280.00
VB0003075பலஸ்தீனம் : ஒரு சமகால நோக்கு2011260.00
VB0003074அரசியலும் சிவில் சமூகமும்2011260.00
VB0003073கல்வி ஆய்வியல்2011360.00
VB0003072கலை இலக்கியக் களஞ்சியம்2011340.00
VB0003071கல்வியில் புதிய தடங்கள்2011300.00
VB0003070குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்2011400.00
VB0003069சேவை சந்தைப்படுத்துதல் : ஓர் அறிமுகம்2011380.00
VB0003068கந்தபுராணச் சுருக்கம்2011400.00
VB0003066ஆசிரியர் வாண்மையியல்2011300.00
VB0003065அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்2011560.00
VB0003064கல்வித் தத்துவம்2011560.00
VB0003063கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்2011300.00
எமக்குக்  கிடைக்கப்பெற்ற புத்தகங்களின் தரவுகள் அடிப்படையில் இப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இவற்றைவிட புதிய புத்தகங்களும், மீள் பதிப்பிக்கட்ட புத்தகங்களும் மேலதிகமாக சேமமடு பதிப்பகம்  நிறுவனத்தில் விற்பனைக்கு இருக்கக் கூடும். 
         

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan